Chat gratis

1/19/2018

ARTICULACIÓNTraballamos o fonema r/rr e os sinfóns con r e con l

1/16/2018

FORMAMOS PALABRAS

Despois de traballar o fonema e a grafía dunha ou varias letras formamos palabras.
 12/16/2017

ENCADEAMOS PALABRAS

Xogamos a encadear palabras co xogo 
CRUZA-PALABRAS.


12/03/2017

LECTO-ESCRITURA

"Hada palabra", xogo para traballar a lecto-escritura, acceso ao léxico, vocabulario...
Material do blogue: logopedia dinámica y divertida.COMPRENSIÓN LECTORA

A comprensión lectora atraverso de inferencias visuais ou pistas visuais.
Material do blogue: Orientación Andújar.ORIENTACIÓN ESPACIAL

Traballamos a orientación espacial cun xogo moi divertido. Reproducimos o modelo.
Material  do blogue: entre nubes especiales
11/11/2017

COMPRENSIÓN LECTORA

Facemos comprensión lectora, traballando con oracións negativas.
(Material de Orientación Andújar)
 

Audición e Linguaxe en GALEGO Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea