19 xaneiro 2018

ARTICULACIÓNTraballamos o fonema r/rr e os sinfóns con r e con l

Ningún comentario:

Publicar un comentario