23 outubro 2018

MOTRICIDADE

A adquisición da pinza dixital así como dunha mellor coordinación oculomanual (a coordinación da man e o ollo) constitúen un dos obxectivos principais para a adquisición de habilidades da motricidad fina.

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS